Besøgstjenesten
 

Besøgstjenesten ud fra Seden kirke er nu godt i gang, hvor vi har fået etableret et samarbejde med Plejecenter Hvenekilden.
Her er vi blevet budt velkommen ind i et samarbejde, hvor vi tilbyder besøg hos beboerne på centret.
Vi har nu faste aftaler med forskellige beboere, der gerne vil åbne deres hjem for besøg af os.
Har du lyst til at være en del af dette samarbejde og blive besøgsven?
Du er velkommen til at rette henvendelse til:
Karin Holst Nielsen
Tlf. 23 96 10 54
E-mail: karin@livscirklen.dk

 

 

Jette - Besøgsven i Seden sogn

Og pludselig er man alene …
Om vi vil det eller ej, så kommer vi på et tidspunkt til at miste venner og familiemedlemmer. Det kan være svært og virke uoverkommeligt at knytte nye venskaber, især hvis man har haft en stor, solid venskabskreds og en ægtefælle gennem mange år. At være alene kan føles skamfuldt, også selvom det ikke er selvforskyldt. Følelsen kan ende med at blive en hindring for at leve livet med sunde sociale relationer. Derfor har Ældresagen, Dansk Røde Kors og flere menigheder landet over besøgstjenester, hvor ven og vært selv aftaler tid og indhold. En kop kaffe, et spil kort, kig i fotoalbum, en tur i det grønne – mulighederne er mange. 

I Seden har der nu i snart to år været et lille team af frivillige, der i samarbejde med Pleje-centret Hvenekilden har tilbudt nogle af beboerne muligheden for at få en besøgsven. En af besøgsvennerne fra teamet er Bente Knudsen. Hun bruger en time hver anden uge på at besøge sin vært. „Det er meget givende at opleve, hvor glad værterne bliver for at få besøg og den taknemmelighed over at blive set og hørt, som de viser, er overvældende. Tit kan det også være lettere at fortælle til fremmede end til familien, hvor der kan have følelser i klemme.“

Til forskel fra hjemmeplejen er relationen mellem vært og ven personlig og til forskel fra familie og venner er der tavshedspligt og faste planlagte besøg. 

„Som besøgsven er det vigtigt at kunne være til stede, være lyttende, samt have lyst til at give noget af sig selv i mødet med en anden person. Vi vil forsøge at matche besøgsven og besøgsvært, så der kan skabes en god relation samt en glæde over regelmæssige besøg“ siger Karin Holst Nielsen, som er en af de  koordinatorer og initiativtager til besøgstjenesten i Seden. 

Har du lyst til at blive vært eller ven kan du kontakte Karin Holst Nielsen (2396 1054, e-mail: karin@livscirklen.dk)

Besøgsvennerne har et netværk, hvor de mødes og deler deres erfaringer og oplevelser med hinanden.

(fra Kirkenyt 2022)