Lidt om den sidste afsked

 

Af jord er du kommet ... 

 

 

Dødsfald
Når du mister en af dine nærmeste, er der mange praktiske ting at tage stilling til. Derfor vælger de fleste at kontakte en bedemand, som kan hjælpe med at ordne de nødvendige papirer, anmelde dødsfaldet, kontakte præsten, kirkegården eller krematoriet osv.

 

Du har også mulighed for selv at stå for det praktiske. I så fald skal du anmelde dødsfaldet via Borger.dk, kontakte præsten, krematoriet eller kirkegården og kirkekontoret.

 

Hvis en person ikke er medlem af Folkekirken, vil man normalt tage det som udtryk for, at personen ikke ønsker at en præst fra Folkekirken skal medvirke ved ens bisættelse/begravelse. Højtideligheden vil så oftest holdes i kapellet.


Bisættelse
Hvis afdøde ønskede at blive brændt, bliver højtideligheden, inkl. jordpåkastelse, holdt i kirken eller i et kapel, hvorefter kisten bliver kørt til et krematorium. Senere kan urnen nedsættes på en kirkegård.

Der er også mulighed for at få asken spredt over havet, hvis det var afdødes ønske. I dette tilfælde skal bedemanden bruge en erklæring fra afdøde om ønsket. 


Begravelse
Hvis afdøde ønskede at blive begravet, bliver højtideligheden holdt i kirken eller et kapel, hvorefter kisten bliver kørt ud til graven, hvor jordpåkastelsen foregår.


Samtale med præsten
Inden begravelsen eller bisættelsen mødes afdødes pårørende med præsten for at tilrettelægge højtideligheden. Her kan du fortælle om den afdøde og vælge salmer.  På Den Danske Salmebog Online kan du høre salmer og vælge, hvad der skal synges til begravelsen. Tal med præsten, hvis du har andre ønsker. Præsten kan også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen
Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

 

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

 

Det skal du gøre

 

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. 

 

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Det gøres på borger.dk

 

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende.