Konfirmation

 

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev født.

 

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

 

Hvad tror du på?

Vi tror hver især på vores måde. Det bliver vi ved med, også når vi er konfirmeret. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst. 

 

Konfirmandundervisning - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres

 

Seden Kirke

Børnene konfirmeres normalt sammen med deres klasse fra Seden skole. Alle relevante meddelelser gives gennem skolen, kirkebladene og sognenes hjemmesider. Har barnet bopæl i sognet, men går på en anden skole, kan vedkommende ligeledes blive konfirmeret her i sognet. Henvendelse herom til kirkekontoret.

 

Digital tilmeldling

Tilmelding til konfirmation kan ske digitalt, men afstemning om, hvilken af vore kirker, konfirmationen skal være i, afgøres ved afstemning på introaftenen, som holdes i august i Seden Sognegård.

Efter sommerferien vil der blive givet besked til de enkelte klasser på Seden skole, og der vil blive indkaldt til introaftener for de kommende konfirmander og deres forældre.

Konfirmationsdatoer

 

 

2025

A-klassen Lørdag den 17. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag den 18. maj kl. 10.00

 

2026

A-klassen Lørdag den 2. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag den 3. maj kl. 10.00
C-klassen Søndag den 10. maj kl. 10.00

 

2027

A-klassen Lørdag den 24. april kl. 10.00
B-klassen Søndag den 25. april kl. 10.00

 

2028

A-klassen Lørdag den 13. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag den 14. maj kl. 10.00

C-klassen Søndag den 21. maj kl. 10.00
 

2029

A-klassen Lørdag den 28. april kl. 10.00
B-klassen Søndag den 29. april kl. 10.00
 

2030

A-klassen Lørdag den 18. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag den 16. maj kl. 10.00
C-klassen Søndag den 26. maj kl. 10.00