Menighedsrådet

Jane Jegind

Formand
 20 91 10 31
Send email

Michael Jensen

Næstformand

51 59 29 70
Send email

Karin Holst Nielsen

Kontaktperson

23 96 10 54
Send email

Niels Erik Mertz Rasmussen

Kasserer & Kirkeværge

40 56 65 85
Send email

Helge Pedersen

Kirsten Rasmussen Janby

Medlem
40 87 99 38
Send email

Birgit Jæger

Medlem
28 15 81 13
Send email

Rene Melby

Sekretær

+45 20 10 79 16
Send email

Arne Mølgård Andersen

Suppleant

27 37 55 54
Skriv mail

Menighedsrådet udgør ledelsen af sognekirken og har ansvaret for kirkens liv og vækst

I menighedsrådet i Seden Sogn havde vi i foråret og sommeren 2021 arbejdet med en vision for vores arbejde. Vi drøftede, hvad vores håb og drømme er for, hvad kirken skal være, hvordan vi bedst når og understøtter dig og de mennesker, som bor i vores sogn og hvilken rolle kirken bør spille. Du kan læse hele visionsrapporten her.

 

Vidste du at Menighedsrådets møder er offentlige?
I Menighedsrådsloven § 23 står der:

Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden.