Vielse eller velsignelse

 

Tillykke! Vi glæder os til at dele denne særlige dag med jer,
hvor I siger ja til hinanden.

 

Kirkelig vielse

For at kunne blive viet i Seden kirke skal man enten bo i sognet eller have anden nærmere kirkelig tilknytning. Tid og sted for vielsen aftales med kirkekontoret.

 

På www.borger.dk indsendes anmodning om prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret i det sogn, hvor vielsen er aftalt sammen med navn og adresse på to vidner.

 

Kirkekontoret oplyser, hvilken præst der har tjeneste den aftalte dato, og præsten kontakter jer til en samtale- inden vielsen.

 

Evt. pyntning af kirken aftales med graveren ved den pågældende kirke.
 
Kirkelig velsignelse
Ønsker I kirkelig velsignelse i Seden Kirke, skal I kontakte kirkekontoret for at aftale en dato. 

 

Kirkekontoret oplyser, hvilken præst der har tjeneste den aftalte dato, og præsten kontakter jer til en samtale- inden velsignelsen.

 

Man kan kun få sit ægteskab kirkeligt velsignet, hvis man er blevet borgerligt viet. Det vil sige, ægteskabet kan kun velsignes én gang i kirken.

Det skal I gøre

 

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet.

I kan blive gift i Seden Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

 

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. Prøvelsesattesten eller ægteskabserklæring søger man om på borger.dk.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. De skal sendes til kirkekontoret.

 

Navneændring: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen søge om det på borger.dk - navneændring i forbindelse med vielse. Begge parter skal signere med deres digitale signatur.